Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Mateřská škola Pňov-Předhradí, okres Kolín
Školní 58, 289 41 IČ – 72541580

Tel.mobil: 724 899 227, 724 898 606 – MŠ, e-mail: skolka.pnov@email.cz

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2OO4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský  zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  v Mateřské škole Pňov-Předhradí na školní rok 2021/2022:

 

Seznam uchazečů:

Registrační číslo                     Výsledky řízení

dítěte

       15                                            nepřijat/a

       16                                            nepřijat/a

       17                                            nepřijat/a

       18                                            nepřijat/a

       19                                            nepřijat/a

       20                                            nepřijat/a

       21                                            nepřijat/a

       22                                             přijat/a

       23                                             přijat/a

       24                                             přijat/a

       25                                             nepřijat/a

       26                                             přijat/a

       27                                             nepřijat/a

       28                                             přijat/a

       29                                             nepřijat/a

       30                                             přijat/a

       31                                             přijat/a

       32                                             přijat/a

       33                                             přijat/a

           

     

 Jana Milerová                                                                    Datum zveřejnění:  14.5. 2021

 Ředitelka  MŠ