Varování.

Vážení rodiče,
Policie ČR nás informovala o pátečním možném útoku na některou z mateřských škol v České republice.
Žádáme Vás o obezřetnost při vstupu do MŠ, nevpouštějte při vstupu nikoho cizího, všímejte si podezřelých předmětů v okolí MŠ.
Pobyt venku se zítra neuskuteční. Jinak se provoz MŠ nemění .Děkujeme za spolupráci. Učitelky MŠ.