Zápis dětí na šk.rok 2021/22

Informace k zápisu nových dětí do mateřské školy. Zápis dětí na nový šk. rok, 2021/22, se bude konat opět BEZ DĚTÍ a bez zákonných zástupců. Zápis proběhne ve čtvrtek, 6.5. 2021. Přihlášku - žádost o přijetí do MŠ pro vyplnění a potvrzení od lékaře lze vyzvednou během měsíce dubna v MŠ nebo na OÚ Pňov-Předhradí. Vyplněnou přihlášku lze zaslat poštou, vložit do schránky školy či osobně odevzdat v den zápisu ve škole, v době 10,00 - 12,00, 15,00 - 16,00 hodin. K přihlášce nutno přiložit kopii rodného listu a svůj průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.