Informace k zápisu dětí do mateřské školy

  1. Dne 3.5.2022, v úterý, proběhne v MŠ Pňov-Předhradí zápis nových dětí do MŠ, pro školní rok 2022/2. Přihlášku - žádost o přijetí do MŠ, lze vyzvednout během měsíce dubna v MŠ nebo na OÚ Pňov-Předhradí a vyplněnou poslat emailem s elektronickým podpisem, poštou či osobně předat ve škole.
  2. V MŠ při zápise odevzdáte přihlášku a evidenční list potvrzený od lékaře, předložíte rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  3. Při zápise v MŠ - po odevzdání přihlášky, zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.
  4. Dne 13.5.2022, od 12:00 hodin bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školy. Vyvěšeno bude po dobu 15 dní.
  5. Dne 13.5.2022 bude rozhodnutí též uveřejněno i na webových stránkách školy.
  6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí/nepřijetí, tzn. že 13.5.2022 bude vydáno rozhodnutí a 3.6.2022 nabude rozhodnutí právní moci.
  7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, v písemné podobně, je možné vyzvednout na zažádání v MŠ.
  8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou, v zákonem stanovené lhůtě, tj. 30 dnů.