Poděkování

Děkujeme firmě paní Čápové za darování květinové výzdoby do Mateřské školy.

Děkujeme panu Endlerovi za darování nového písku do našeho pískoviště.