Ukončení a zahájení provozu MŠ

Ukončení provozu MŠ pro šk. rok 2020/21 - pátek 16.7. 2021.

Zahájení provozu MŠ pro šk. rok 202½2 -  středa 1.9. 2021.

Před zahájením provozu - ve dnech 30.8.  a 31.8. 2021, žádáme rodiče o nahlášení přítomnosti jejich dítěte na 1.9. 2021, sms zprávou, z důvodu objednání celodenního stravování.

Rodiče nově přijatých dětí žádáme o telefonickou  či osobní domluvu ohledně nástupu jejich dítěte do MŠ.