Výsledky přijímacího řízení na rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení na rok 2023/2024

 

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov-Předhradí na školní rok 2023/2024 těmto uchazečům:

Seznam uchazečů:

 

Registrační číslo dítěte

Výsledky řízení

7

přijat/a

8

přijat/a

9

nepřijat/a

10

přijat/a

11

přijat/a

12

přijat/a

13

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění :12.5. 2023

Bc. Martina Holubová

ředitelka MŠ