Vyzvednutí rozhodnutí přijímacího řízení

Oznamujeme, že od 01.06.2021 lze v MŠ vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte na nový školní rok 2021 / 2022.

Lhůta k vyzvednutí je do 30.06.2021.