Zápis do MŠ

  1. Dne 3.5.2023, ve středu, od 10:00 - 16:00 hodin, proběhne v MŠ Pňov-Předhradí zápis nových dětí do MŠ, pro školní rok 2023/24. Přihlášku - žádost o přijetí do MŠ, lze vyzvednout během měsíce dubna v MŠ nebo na OÚ Pňov-Předhradí či stáhnout, zde na webových stránkách školy. Vyplněnou přihlášku lze poslat emailem s elektronickým podpisem, poštou či osobně předat ve škole.
  2. V MŠ při zápise odevzdáte: přihlášku a evidenční list potvrzený od lékaře, předložíte rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  3. Při zápise v MŠ - po odevzdání přihlášky, zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.
  4. Dne 12.5.2023, od 12:00 hodin bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školy. Vyvěšeno bude po dobu 15 dní.
  5. Dne 12.5.2023 bude rozhodnutí též uveřejněno i na webových stránkách školy.
  6. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí/nepřijetí, tzn. od 12.5.2023 po 15 dnech.
  7. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, v písemné podobně, je možné vyzvednout na zažádání v MŠ.
  8. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou, v zákonem stanovené lhůtě, tj. 30 dnů.

Přílohy