Zápis do MŠ školní rok 2024/2025

 

 

Zápis do MŠ Pňov-Předhradí na školní rok 2024/2025

  1. Dne 2.5.2024, ve čtvrtek, od 10:00-11:30, 14:00-16:00 hodin, proběhne v MŠ Pňov-Předhradí zápis nových dětí do MŠ, pro školní rok 2024/25. 
  2. Přihlášku - žádost o přijetí do MŠ, lze vyzvednout osobně - během měsíce dubna v MŠ nebo na OÚ Pňov-Předhradí či stáhnout, zde na webových stránkách školy. 
  3. Vyplněnou přihlášku lze poslat emailem s elektronickým podpisem, poštou či osobně předat ve škole v den zápisu tj. 2.5.2024.
  4. V MŠ, v den zápisu odevzdáte: přihlášku a evidenční list potvrzený od lékaře, předložíte rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Zákonní zástupci mohou ten den dorazit spolu s dítětem navštívit prostory MŠ. 
  5. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  6. Při zápise v MŠ - po odevzdání přihlášky, zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.
  7. Dne 10.5.2024, od 12:00 hodin bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školy a webových stránkách  (ms-pnov-predhradi.cz).
  8. Vyvěšeno bude po dobu 15 dní.
  9. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí/nepřijetí, tzn. od 10.5.2024 po 15 dnech.
  10. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, v písemné podobně, je možné vyzvednout na zažádání v MŠ.

10.Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou, v zákonem stanovené lhůtě, tj. 30 dnů.

 

V Pňově-Předradí dne 02.04.2024     

Vydává Bc. Martina Holubová, ředitelka MŠ Pňov-Předhradí