Provozní informace

Provoz MŠ

6,30 - 16,00 hodin

Příchod do MŠ

6,30 - 8,00 hodin

Odchod z MŠ

12,15 - 12,30 hodin, po obědě

15,00 - 16,30 hodin, po odpočinku

Školné

platba do 15. dne v měsíci VS: 1

Stravné

Stravne.cz