Stravování

Celodenní stravování v naší mateřské škole zajišťuje ZŠ Velim
Telefon na vedoucí školní jídelny: 321 763 018
Stravné: 

Platby si zajištují rodiče v aplikaci Strava.cz

Děti do 6 let:

Cena celodenní stravy: 47 Kč

Dopolední svačina: 10 Kč

Oběd: 27 Kč

Přesnídávka: 10 Kč

Děti s odkladem školní docházky:

Cena celodenní stravy: 50 Kč

Dopolední svačina: 10 Kč

Oběd: 30 Kč

Přesnídávka: 10 Kč