Stravování

Celodenní stravování v naší mateřské škole zajišťuje firma PRAGOM CS, spol. s.r.o.
Firma je zařazena v síti školních jídelen.
Stravné: platba do 10. dne v měsíci

Cena celodenní stravy: 58 KČ

Cena jen do oběda: 48 KČ