Stravování

Celodenní stravování v naší mateřské škole zajišťuje firma PRAGOM CS, spol. s.r.o.
Firma je zařazena v síti školních jídelen.
Stravné: platba do 10. dne v měsíci